Ouderen/thuiszorgtherapie

Thuiszorgtherapie

Veel mensen willen, met het ouder worden, zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Ze willen daarbij zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk blijven.
Om aan deze wensen te kunnen voldoen is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zo veel mogelijk behouden blijft en dat er een veilige woonsituatie is. Thuiszorg(oefen)therapie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. We behandelen bij de mensen thuis. In de eigen omgeving het geleerde toepassen en oefenen geeft het beste resultaat.

 

Voor wie?

Naast verpleegkundige zorg hebben oudere cliënten steeds vaker hulp nodig op het gebied van mobiliteit, evenwicht, staan en lopen. De thuiszorgtherapeut kan helpen om de kwetsbare balans te verbeteren. Bijvoorbeeld door de dagelijkse bewegingen te oefenen, het evenwicht te verbeteren of aanpassingen  te adviseren waardoor de omgeving veiliger wordt en het valrisico vermindert.

 

Bij chronisch zieken kan de thuiszorgtherapeut helpen bij het leren omgaan met de chronische aandoening, door van het aanleren en trainen van vaardigheden, het geven van informatie en hulpmiddelen ter beschikking te stellen.

 

Als patiënten thuis de laatste levensfase ingaan kunnen we een rol spelen ter ondersteuning van de overige behandelingen, bijvoorbeeld bij pijn, benauwdheid of om te helpen bij de mobiliteit.
De meeste mantelzorgers zijn alleen ervaringsdeskundig:  vrijwillig en vaak onvoorbereid stappen ze in deze rol. De thuiszorgtherapeut kan u ondersteunen bijvoorbeeld rondom tilhandelingen of  voorlichting over het ziektebeeld en de beste strategie hierbij.

 

Samenwerking en vergoeding

Om als thuiszorgtherapeut zo effectief mogelijk te zijn wordt in teamverband samen gewerkt  met andere zorgverleners, zoals de medewerkers van de thuiszorg, ergotherapeut, huisarts, maatschappelijke werk, etc.
De therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering (bij chronische indicaties vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering ).

Meer info op: www.geintegreerdethuiszorg.nl