Chronische pijn


Wat is chronische Pijn.  

Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. 

 

Pijn kan echter ook chronisch worden. Denk aan rug, nek of hoofdpijn, maar ook gewrichtsklachten door reuma, fybromyalgie of artrose. Ook chronische vermoeidheid kunnen we hier onder noemen. 

 

We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan. Er is dan geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel. Vaak zijn er meerdere redenen waarom de pijn blijft. Deze pijnklachten kunnen grote gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren van iemand en wij proberen samen met u weer grip op uw klachten te krijgen.

 

Gevolgen van chronische pijn

Chronische pijn beïnvloedt – naast het lichamelijke aspect – ook uw relaties, werk, vriendschappen, hobby’s en hoe u de kwaliteit van leven ervaart.

De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven. U gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn, omdat deze als acute pijn blijft aanvoelen. Of u bijt zich juist door de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden is.

Goede begeleiding door een therapeut die zich geschoold heeft in de behandeling van chronische pijn kan u helpen weer grip te krijgen op uw klachten

 

Behandeling

In de behandeling kijken we wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op    

welke manier u hiermee anders kunt omgaan. Het uiteindelijke doel is dat u zelf invloed leert 

uitoefenen op de pijn, beter kunt functioneren en een betere kwaliteit van leven ervaart. 

Vaak kan door anders met de pijn om te gaan, pijn vermindering bereikt worden. 
Aangezien iedereen chronische pijn en de gevolgen ervan anders beleeft, maken we een  

behandeling op maat. Tijdens de behandeling leert u vaardigheden aan die u helpen bij het omgaan met  chronische pijn. Uw oefentherapeut is als het ware uw coach.

 

 

De behandeling kan uit de volgende onderdelen bestaan: 
 

1. Leren omgaan met de pijn 
    Om goed met de pijn en de gevolgen om te kunnen gaan, is het belangrijk om te weten hoe pijn

    precies werkt. Hoe ontstaat pijn en welke factoren hebben invloed op pijn? Daarbij wordt gekeken  

    naar uw eigen situatie. U krijgt informatie over pijn en u leert manieren waarop u zelf invloed kunt

    hebben op de pijn. Denk hierbij aan afleiding zoeken, gedachten over pijn veranderen, 

    ondersteuning vragen en ontspannen. 

 

2. Evenwicht belasting-belastbaarheid 
    Bij chronische pijn is een gezond evenwicht tussen belasting (dat wat u op een dag doet) en
    belastbaarheid (dat wat u op een dag aankunt) extra belangrijk. Vaak zien we patronen van

    overbelasting of onderbelasting. In de behandeling krijgt u handvatten aangereikt voor een

    gezonde  balans. Zoals afwisseling tussen rust en activiteit, bewust kiezen tussen energiegevers en 

    energienemers. Vanuit een goede balans bouwt u uw conditie of de voor u belangrijke activiteiten

    verder op. 
 
3. Lichaamsbewustwording/ontspanning 
   Chronische pijn beïnvloedt het dagelijkse bewegen, kost energie en er is vaak sprake van een

   hogere spierspanning. Leren ontspannen en u bewust worden van lichaamssignalen die iets zeggen 

   over spanning of ontspanning, helpen u bij het leren voelen van grenzen, (bewuste) keuzes maken

   en beter tegen de pijn kunnen. U wordt zich bewust van de manier waarop u uw lichaam gebruikt

   en hoe u dit kunt veranderen om beter te functioneren. 
 
   Met al deze handvatten leert u gebruikmaken van uw eigen mogelijkheden, vertrouwen in uw

   eigen lichaam te krijgen en rekening te houden met eventuele beperkingen. Met als resultaat dat u

   weer grip op uw eigen leven heeft en de activiteiten kunt doen die u belangrijk vindt.

 

 

Netwerk chronische pijn

In onze praktijk zijn wij aangesloten bij het netwerk chronische pijn.

Het Netwerk Chronische Pijn is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar|Mensendieck. Zij hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn. Alle aangesloten oefentherapeuten werken volgens een behandelwijze, die is opgesteld volgens de laatste inzichten in evidence based practice en patiënt gestuurde zorg. Zodat u kunt rekenen op een zorg die voor u op maat gesneden is. En die zich richt op het werken naar een betere kwaliteit van leven en bewegen. Het Netwerk Chronische Pijn werkt samen met verwijzers zoals revalidatieartsen, reumatologen, revalidatiecentra, pijnpoli’s en andere professionals in de 1e lijn.