3D scoliosetherapie

Driedimensionale oefentherapie o.a. bij Scoliose, M. Scheuermann en Pectus excavatum

In de dagelijkse praktijk van de oefentherapeut komen veel scoliosebehandelingen voor.

 

Kenmerkend voor een scoliose is de driedimensionale verandering in stand van de wervelkolom. Door die driedimensionale verandering van de wervelkolom zie je ook dat er een gibbus ontstaat (verandering van stand van de ribben).    

 

Door gerichte Medical Kinetics oefeningen op de scoliose 

uit te voeren kan je de scoliose stabiliseren/verminderen of de klachten die de de scoliose opleveren reduceren. Deze oefeningen worden naast een stukje houding bewustwording en houding verbetering gegeven.

Volwassenen en scoliose

Op volwassen leeftijd kan door langdurige ongelijkmatige belasting van de wervelkolom en de afwijkende houding pijn ontstaan in de rug, nek en/of schouders. De asymmetrische houding van de wervelkolom en afwijkende spierspanning kunnen er op latere leeftijd toe leiden dat organen in de verdrukking komen en er kunnen ademhalingsproblemen ontstaan.

Oefentherapie bij volwassenen met scoliose is gericht op het, waar mogelijk, corrigeren van de houding. Er wordt aandacht besteed aan het aanleren van mobiliserende oefeningen, ademhalingstechnieken en ontspanningsoefeningen om de pijnklachten te reduceren.
Volwassenen met een scoliose klagen vooral over rugpijn en gevoelige of stijve spieren ter hoogte van de scoliose.

Daarnaast kan een vervormde wervelkolom een aantal andere lichamelijke symptomen veroorzaken, zoals: uitstralende pijn in heupen en benen tijdens het staan of het lopen. De oefentherapeut geeft informatie, advies, steun en begeleiding bij het leren omgaan met de scoliose.