Rugschool

Sinds 1996 is er in Hoogeveen een samenwerking tussen diverse zorgverleners  in het behandelen van patiënten met chronische lage rugklachten.  
Betrokken zorgverleners zijn:  de revalidatiearts, huisartsen , oefentherapeuten “ de Elbe” en fysiotherapeuten van de “de Leeuwerik’’. Deze samenwerking staat bekend als de Hoogeveense  rug school .  
 
Deze scholing is een multidisciplinair programma van 9 weken waarbij men  in een groep van vier personen onder begeleiding van  een oefentherapeut en fysiotherapeut uw rugklachten gaat aanpakken. 
De therapeuten zijn speciaal opgeleid in het begeleiden van mensen met langdurige rugklachten. 
 
De scholing bestaat uit twee fases. 
In de eerste fase wordt er uitleg gegeven over pijn, lichaamsbewustwording als belasting/belastbaarheid, uw lichamelijke (werk)houding, ontspanning en hoe ga ik met de pijnklachten om. 
De tweede fase is een trainingsfase waarbij de belastbaarheid van de rug wordt verhoogd, maar  en u ook leert ook om na het beëindigen  van de scholing dit zelf voort te zetten. 
 
Vergoeding 
Het programma wordt (gedeeltelijk) vergoedt uit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering naar gelang u bent verzekerd. We gaan uit van 12 behandelingen.