Parkinson sportgroep

 

Elke week wordt er drie kwartier met mensen met Parkinson gesport in onze oefenzaal. 

De groep bestaat uit mensen die nog geen behandelingen nodig hebben, wel willen sporten en dit graag onder begeleiding doen. Daar het om sport gaat wordt dit niet door de zorgverzekering betaald. 

 

Het voordeel van deze sportgroep is dat iedereen Parkinson heeft en mensen zich niet ongemakkelijk hoeven te voelen als bewegingen niet goed of minder goed gaan. Parkinson heeft veel gezichten en iedereen heeft zijn eigen beperkingen en dat weten de mensen van elkaar. 

Er wordt gewerkt aan mobiliteit, spierkracht, balans, dubbeltaken, coördinatie, automatische bewegingen, tegen gaan bradykinesie, ontspanning en algehele conditie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de PWR!Gym en de RGM. 

De lessen worden gegeven op maandag 10.15 – 11.00 uur en 11.00 – 11.45 uur. 

 

PWR!Gym (PWR4life) 

PWR!Gym is een proactief programma waarmee je je hersenen positief gaat veranderen, waardoor je alle dagelijkse activiteiten weer kunt verbeteren of zo lang mogelijk kunt behouden. Dit betekent dat een grotere mate van lichamelijke activiteiten de progressie van de ziekte kan vertragen. 

Het programma bestaat uit 4 basis bewegingen die verder worden uitgebouwd door deze veel te herhalen, grote en snelle bewegingen (krachtige aërobe oefeningen en Parkinson specifieke vaardigheidstraining). De bewegingen interfereren met de dagelijkse bewegingen die door de ziekte steeds langzamer, kleiner en stijver gaan en daar juist tegenin gaan.

Wilt u meer weten zie: www.pwr4life.org 

 

Zowel in de individuele behandelingen als de groepsbehandeling en de sportgroep maken wij veel gebruik van deze powertraining. 

 

Ronnie Gardiner Methode 

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een vrolijke, gestructureerde, multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij ritme en muziek worden ingezet om beweging, spraak en cognitie te stimuleren. Doordat er meerdere hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd worden (o.a. zien, horen, motoriek, spraak, geheugen) is het een enorm sterke manier om de conditie van de hersenen te verbeteren. 

In de RGM lessen voor mensen met de ziekte van Parkinson wordt extra aandacht besteed aan het maken van grote bewegingen, lichaamsbalans, lopen en het uitvoeren van dubbeltaken. RGM heeft een positieve invloed op verschillende probleemgebieden. Een pilotstudie in Zweden heeft aangetoond dat er verbetering optreedt op het gebied van:

  • cognitieve functies: het geheugen en de concentratie worden beter; 
  • balans: hierdoor valt men minder snel; 
  • spraak: men wordt beter verstaanbaar; 
  • het uitvoeren van dubbeltaken;  
  • algemeen welbevinden.  

De meeste RGM deelnemers met Parkinson vinden het prettig om te bewegen op muziek, de structuur van de oefeningen volgend. Ook merkt men duidelijk dat de hersenen enorm worden geactiveerd. RGM stimuleert de aanmaak van dopamine, de neurotransmitter die een belangrijke rol speelt bij de regulatie van de motoriek (bijvoorbeeld bij starten en stoppen) en een grote invloed heeft op de stemming. 

 

Voor meer informatie: www.rgm-nederland.nl 

 

Deze methode wordt ook gebruikt tijdens de Parkinsonbehandelgroep en de Parkinson sportgroepen.