Parkinson behandelgroep

 

Deze groep bestaat uit mensen met Parkinson die dusdanige klachten hebben dat ze eigenlijk wekelijks onder behandeling moeten. Daar de meeste Parkinsonpatiënten echter tegen dezelfde problemen aan lopen worden deze mensen als dit kan in een behandelgroep geoefend. 

 

Er wordt gewerkt aan mobiliteit, spierkracht, balans, dubbeltaken, coördinatie, automatische bewegingen, tegengaan bradykinesie, ontspanning en algehele conditie allemaal gericht op het bewegen in het dagelijks leven. 

 

De les wordt gegeven op dinsdag 10.45 – 11.45 uur in de Elbe door Janny Dekker of Agnes Scholten.

 

Oefeningen

Naast de gewone oefeningen wordt er tijdens de behandelingen gebruik gemaakt van de PWR!Gym (PWR4life) en de RGM methode. 

 

 

 

PWR!Gym (PWR4life)
PWR!Gym is een proactief programma waarmee je je hersenen positief gaat veranderen, waardoor je alle dagelijkse activiteiten weer kunt verbeteren of zo lang mogelijk kunt behouden. Dit betekent dat een grotere mate van lichamelijke activiteiten de progressie van de ziekte kan vertragen.
Het programma bestaat uit 4 basis bewegingen die verder worden uitgebouwd door deze veel te herhalen, grote en snelle bewegingen (krachtige aërobe oefeningen en Parkinson specifieke vaardigheidstraining). De bewegingen interfereren met de dagelijkse bewegingen die door de ziekte steeds langzamer, kleiner en stijver gaan en daar juist tegenin gaan.
Wilt u meer weten zie: www.pwr4life.org

Zowel in de individuele behandelingen als de groepsbehandeling en de sportgroep maken wij veel gebruik van deze powertraining.

 

Ronnie Gardiner Methode 

 

 

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een vrolijke

, gestructureerde, multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij ritme en muziek worden ingezet om beweging, spraak en cognitie te stimuleren. Doordat er meerdere hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd worden (o.a. zien, horen, motoriek, spraak, geheugen) is het een enorm sterke manier om de conditie van de hersenen te verbeteren. 

In de RGM lessen voor mensen met de ziekte van Parkinson wordt extra aandacht besteed aan het maken van grote bewegingen, lichaamsbalans, lopen en het uitvoeren van dubbeltaken. RGM heeft een positieve invloed op verschillende probleemgebieden. Een pilotstudie in Zweden heeft aangetoond dat er verbetering optreedt op het gebied van:

  • cognitieve functies: het geheugen en de concentratie worden beter;
  • balans: hierdoor valt men minder snel;
  • spraak: men wordt beter verstaanbaar;
  • het uitvoeren van dubbeltaken; 
  • algemeen welbevinden.  

 

De meeste RGM deelnemers met Parkinson vinden het prettig om te 

bewegen op muziek, de structuur van de oefeningen volgend. Ook merkt men duidelijk dat de hersenen enorm worden geactiveerd. RGM stimuleert de aanmaak van dopamine, de neurotransmitter die een belangrijke rol speelt bij de regulatie van de motoriek (bijvoorbeeld bij starten en stoppen) en een grote invloed heeft op de stemming.

Voor meer informatie: www.rgm-nederland.nl

Deze methode wordt ook gebruikt tijdens de Parkinsonbehandelgroep en de Parkinson sportgroepen.